Lodaer Img

Lični razvoj

Mentorski program ličnog razvoja

KREIRANJE ŽIVOTA SA SVRHOM

Program je nastao iz potrebe da se što veći broj pojedinaca osvijesti i preuzme kontrolu nad svojim životom. Da bismo to mogli uraditi važno je otkriti gdje se zapravo nalazi ta moć sada. Da li ona leži u dubokom, nesvjesnom uticaju naših roditelja, predaka, okoline i bivstvuje kroz obrasce funkcionisanja, kojih čak nijesmo ni svjesni.

Program je namijenjen svim onim ljudima (i ženama i muškarcima) koji su spremni da otkriju KO SU, ŠTA ŽELE I ŠTA MOGU.

Ovo je program visokih standarada. Namijenjen je samo onim pojedincima koji kvalitet svog života doživljavaju kao prioritet broj jedan. Onima koji žele naučiti kako da sebe stave na mjesto broj jedan u svom životu.

Svima onima koji žele živjeti život u skladu sa svrhom.

Svojom svrhom, ne tuđom, nametnutom od strane porodice, okruženja, pređašnjih generacija.

Dakle, onom koja je autentično Vaša.

Ovo je mjesto sa kog se prave duboke promjene i postavljaju visoki standardi življenja.

Mjesto kroz koje se krećemo po najdubljim ranama Vaše ličnosti, skrivenim obrascima i transgeneracijskim nasljeđima.

Kroz program ćete otkriti i ojačati Vaše snage, identifikovati i otkloniti mentalne, emocionalne i energetske blokade, učvrstiti svoj vrijednosni sistem, koji će Vam služiti kao kompas za donošenje odluka na svakodnevnom nivou.

Ne želim da ograničavam ljude koji bi mogli biti dio ciljne grupe, zato što ovaj program nije pripremljen za konkretnu ciljnu grupu ograničenu polom, godinama, ili nekim drugim osobinama ili nedostacima.

Namijenjen je svima onima koji osjećaju da bi život koji žive mogao i trebao biti bolji i ugodniji za njih.

Ovo je program gdje će svaka osoba imati priliku:

 • Da raste i sazri.
 • Da prepozna svoje potencijale i maksimalno ih iskoristi.
 • Da detektuje i otkloni emocionalne blokade.
 • Da napravi realan uvid u odnos prema sebi, svoje potrebe.
 • Da preispita odnose sa porodicom, prijateljima, kolegama, partnerom, djecom.
 • Da vidi gdje su joj granice.
 • Da pomjeri svoje limite.
 • Da unaprijedi samopouzdanje, samopoštovanje, vještine komunikacije.
 • Da nauči da vlada svojim emocijama.
 • Da donosi za nju ispravne i korisne odluke.

Program je grupni, jer zajednica ima posebnu moć iscjeljenja.

Program je kreiran za psihološki zdrave i očuvane ličnosti i nije zamjena za individualni psihoterapijski proces.

Traje 3 mjeseca, i sadrži 12 modula.

SVAKI MODUL sadrži:

 1. Nedjeljnu live grupnu sesiju (ponedjeljkom od 19h), koja podrazumijeva uvodno predavanje na odgovarajuću temu (psihoedukaciju), intergrupnu razmjenu iskustva, identifikaciju lične pozicije u odnosu na temu, razvojne zadatke, plan rada za tekuću sedmicu.
 2. Materijal – radni listovi, prezentacije, testovi, upitnici.
 3. Svakodnevnu dostupnost mentora 5/7 dana u okviru zatvorene Telegram grupe – usmjeravanje, odgovaranje na pitanja.

 

 • MODUL 1: Temelji lične istine – vrijednosti, životni principi, uloge
 • MODUL 2: Porodično naslijeđe, transgeneracijski prenosi – dozvole i zabrane
 • MODUL 3: Odnos sa majkom – slika o sebi kao rezultat istog
 • MODUL 4: Odnos sa ocem – slika o sebi kao rezultat istog
 • MODUL 5: Stilovi vezivanja u partnerskim odnosima
 • MODUL 6: Društveni kontekst, kolektivno nesvjesno nasuprot ličnoj prirodi
 • MODUL 7: Emocije – identifikacija i kontrola istih; mentalne i energetske blokade
 • MODUL 8: Komunikacione vještine – trening asertivne komunikacije
 • MODUL 9: Partnerski odnosi
 • MODUL 10: Karijera i poslovno funkcionisanje – otpornost na stres, poslovna komunikacija, organizacija vremena, upravljanje prioritetima
 • MODUL 11: Trenutna i željena životna pozicija
 • MODUL 12: Motivacija, fokus, disciplina – dugoročni ciljevi i strategije

Cijena programa je 1.497€. Ukoliko plaćanje izvršite odjednom i do 01.10.2023. godine važi popust od 10% – 1.347€. Plaćanje možete izvršiti i na rate do početka samog programa (3 rate po 499€).

Cilj je da po završetku programa budete SJAJNO sa tim ko jeste, šta imate, šta želite i kako to postižete. Da unaprijedite kvalitet svog život.

O autoru i realizatoru Programa:

Milica Krivokapić je svoj radni angažman u prethodnih deset godina temeljila na pružanju psiho-socijalne podrške licima koja se suočavaju sa različitim životnim krizama – radeći u oblasti socijalne i dječje zaštite, poslovne i sportske psihologije. Stalno je zaposleno lice u JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, ima svoju privatnu psihološku praksu, direktorica je Nevladine fondacije “Lovćenska vila” i stalni je saradnik u Healing Center Montenegro.

Po obrazovanju je psiholog i psihoterapeut u edukaciji. Posjeduje licencu za obavljanje osnovnih i specijalizovanih stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite, licencu za rad medijatora, kao i preko 40 sertifikata o uspješno pohađanim obukama za rad sa djecom i mladima, kao i odraslim i starim licima.

Jedan je od autora i realizatora obuke po akreditovanom programu “Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite”, kao i realizator obuke po akreditovanom programu „Obuka za primjenu tehnike forum teatar za rad sa djecom i mladima koja su u sukobu sa zakonom, djecom i mladima sa problemima u ponašanju i djecom i mladima bez roditeljskog staranja“.

 

PRIJAVA PUTEM LINKA:

https://forms.gle/Pv8xfUjmCbR5NvCF9